Czym jest terapia

Psychoterapia to wyjątkowy rodzaj leczenia oparty na rozmowie. Nie jest to jednak rozmowa podobna do tej prowadzonej z przyjacielem. Terapeuta jest osobą specjalistycznie przygotowaną do pracy terapeutycznej. Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etycznego, zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej, a także podlega regularnej superwizji.

Pracując wspólnie z terapeutą w atmosferze zaufania i poczuciu bezpieczeństwa nawiązuje się szczególna relacja. Relacja ta jest częścią procesu terapeutycznego, dzięki któremu możliwe jest osiągniecie większej samoświadomości, zrozumienie swoich uczuć, pragnień, celów i motywów działania. Psychoterapia jest procesem dłuższym i często złożonym. Na każdym jej etapie odkrywane są nowe problemy i zagadnienia, które zostają podjęte by lepiej poznać funkcjonowanie osobowości klienta.

Terapeuta to osoba, która nie daje konkretnych rozwiązań, ale niczym przewodnik górski towarzyszy w trudnej wędrowce.

Socjoterapia to organizowanie środowiska społecznego pacjenta w tym kierunku, by w możliwie dużym stopniu sprzyjało wyzdrowieniu i utrzymaniu zdrowia psychicznego. Socjoterapia akcentuje znaczenie kontaktów pacjenta z osobami z jego otoczenia społecznego dla przebiegu leczenia. Socjoterapia jest również jednym ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach społecznych bądź społecznie niepożądanych.

error: Content is protected !!