Jednym z najczęściej goszczących u nas tematem są emocje. Dziś propozycja, jak można zacząć z dziećmi o nich rozmawiać.

Dom emocji

W pierwszej kolejności należy wyciąć z gazet twarze wyrażające różne emocje. My dodatkowo rozcinamy takie fotografie na kilka części, aby utworzyć „puzzle”. Przygotowujemy też z kolorowego brystolu kontur domu z okienkami, które będą mogły się otwierać.

Rozmawiamy z dziećmi o tym, że dziś mamy przed sobą szczególny dom – to taki dom, w którym zamieszkały różne emocje, zadaniem dzieci jest wklejenie w poszczególne okienka twarzy, które wyrażają różne uczucia. Gdy ten etap pracy jest już skończony – zachęcamy do dzieci do tego, aby nazwali emocje, które można odczytać z fotografii. Prosimy dzieci, by wpisały te nazwy „na okienkach” – tak, żeby zamykając je można było zobaczyć nazwę danej emocji, a otwierając ujrzeć zdjęcie buzi wyrażającej to uczucie.

Podsumowując opowiadamy o tym, że każdy z nas jest takim domem, w którym mieszkają różne emocje. Każdy z nas ma prawo do przeżywania wszystkich emocji, a każda z nich daje nam sygnały o tym, że dzieje się coś ważnego w naszym życiu.

Dodaj komentarz