Nasza alejka

Praca z grupą dzieci jest zawsze bardzo inspirująca i niekiedy zaskakująca. Niejednokrotnie kierunek naszej pracy, już podczas procesu nadają uczestnicy grupy – zwracamy uwagę na to jakie trudności pojawiają się podczas zajęć, jakie ważne treści wnoszą dzieci. W duchu podążania za uczestnikami powstał pomysł stworzenia tego właśnie ćwiczenia. Dzieci miały trudność ze zrozumieniem czym są granice, zwłaszcza te osobiste. Nie potrafiły również uzmysłowić sobie tego, jak poprzez swoje nieakceptowane zachowania mogą naruszać granice innych ludzi. Tak powstał pomysł „naszej alejki”. Ćwiczenie dedykowane jest dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Przygotowujemy brystol lub dużą płachtę papieru w zależności od liczebności grupy. Dzielimy przestrzeń tak, aby każdy miał tyle samo miejsca do zagospodarowania, po środku rysujemy ścieżkę. Opowiadamy dzieciom, że to będzie rysunek przedstawiający „ulicę, przy której miejsce ma każdy uczestnik grupy”. Zapraszamy dzieci do tego, aby wybrały odpowiadający im fragment i umieściły w nim swoje „domostwo”, które będzie zawierało takie pojęcia, jak: moja przestrzeń, moje rzeczy, moje emocje, moje myśli. Po ukończeniu rysunku zapraszamy dzieci, aby kolejno opowiadały o tym, co przedstawiły w swoim „domostwie”. Wskazujemy na to, że przy „naszej alejce” znalazło się miejsce dla wszystkich, a każdy jest inny i wyjątkowy. Ważne jest to, aby zaznaczyć, że można razem coś tworzyć w zgodzie ze sobą i z innymi. Podkreślamy także to, że każde z przedstawionych przez dzieci „domostw” ma swoje granice. Rozmawiamy o tym, że sami nie lubimy, kiedy ktoś przekracza nasze granice, stąd też należy jasno je wyznaczyć. Na podstawie wykonanej przez dzieci pracy omawiamy, że każdy ma swoją przestrzeń i to jest bardzo ważne, aby o nią dbać.

Pytania, które warto zadać:
– W jaki sposób zaznaczyłaś/zaznaczyłeś granice Twojego „domostwa”? Czy każdy może do niego wejść?
– Jak czujesz się, kiedy ktoś bez uprzedzenia wkracza w Twoją przestrzeń?
– W jaki sposób możesz zakomunikować, że nie chcesz, aby Twoje granice były przekraczane?
– Jakie zachowania ze strony innych mogą przekraczać Twoje granice?
– Czy zdarza się, że wyrażasz swoje emocje poprzez zachowania, które mogą naruszać granice innych osób? Jeśli tak, podaj inne możliwe zachowania, które pomogą poradzić sobie z uczuciami, a które nie będą przekraczały granic innych.

W naszej grupie ćwiczenie sprawdziło się także jako dobry wstęp do rozmów o złości i sposobach jej wyrażania, ale również jako przyczynek do rozmowy o tym, że nie każdemu pozwalamy na zbliżanie się do naszej przestrzeni osobistej – jest ona zarezerwowana dla rodziny i przyjaciół.

Dodaj komentarz