Ukończone studia, kursy, szkolenia:

 • Psychologia, spec. wspomaganie rozwoju, USWPS
 • Pedagogika, spec. resocjalizacja, UKW
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Crescentia – w trakcie
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, KCP
 • Psychotraumatologia Praktyczna, FPCP – w trakcie
 • “Techniki relaksacji dzieci i młodzieży”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • “Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • “Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Etap I i II”, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku
 • “Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”, Ośrodek FASTRYGA
 • “Kurs Edukatorów Seksualnych”, Bliżej Siebie
 • “Pomoc Psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”, PARPA
 • “Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 10-12 roku życia)”, Crescentia
 • “Uprawienia diagnostyczne Bateria PU1, Bateria-7/9 i 10/12, Bateria-GIM i 16 plus”, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • “Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku, które przeżyło traumę?”, Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • “Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • “Zaburzenia jedzenia u dzieci”, CTZO
 • “Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”, TPIPU, WOTUIW
 • “Szkolenie dla realizatorów szkolnych programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień”, PTZN
 • “Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku”, Quercus
 • “Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych”, IPIN
 • “Tik? Tak? Kształtowanie właściwych postaw wobec osób z zespołem Tourette’a”, PSST
 • “Dna-V – Zastosowanie modelu elastyczności psychologicznej oraz psychologii pozytywnej w pracy z dziećmi i nastolatkami”, ACBC Polska
 • “Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania”, ETOH
 • “Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka”, ETOH
 • “Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Niebieska Linia
 • “Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień”, PROFNET
 • “Wolontariat – dobry krok!”, MONAR
 • “Wykorzystanie bajki i relaksacji w pracy z dzieckiem”, SET
 • “Żałoba w systemie rodzinnym”, TRR
 • “Teatr Plus Minus”, WOAK
 • “Teatr jako plac zabaw”, WOAK
 • “Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (alkohol, tytoń, narkotyki), CDN TWP
 • “ABC origami”, TWP
 • “Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, ADIUTOR
 • “Trening interpersonalny”, Terapeutica
error: Content is protected !!