Każdy o czymś marzy i każdy dąży do osiągnięcia różnych celów. Jednak, żeby faktycznie móc uzyskać efekt, trzeba mieć pewien plan działania i… wiarę w siebie, w swoje możliwości, wytrwałość. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie i sprecyzowanie celu oraz uchwycenie wszystkiego, co może pomóc w jego osiągnięciu.

Przygotowujemy ciemne tło oraz gwiazdki w różnych rozmiarach, a także kolorowe kartki A3.
Prosimy dzieci, aby pomyślały o czymś, co bardzo chciałyby osiągnąć. Następnie prosimy je, aby wypisały swoje cele na gwiazdkach. Tak przygotowane elementy przyklejamy na górze kartki, tak aby uzyskać efekt pięknego, gwiaździstego nieba.
Kolejno dzieci wybierają sobie po jednej kartce A3 w odpowiadających im kolorach. Zadaniem jest odrysowanie na nich swojej dłoni i całego przedramienia, które następnie wycinają. Na tak przygotowanym szablonie dzieci wypisują sposoby/umiejętności/swoje cechy – wszystko to, co może być im pomocne w osiągnięciu wypisanych przez nich na gwiazdach celów. Ręce dzieci przyklejamy na dole kartki.
Uwieńczeniem będzie omówienie całości ćwiczenia z dziećmi.

Dodaj komentarz