Ćwiczenie – jak bardzo się boisz?

 

W ostatnim czasie w naszej pracy pojawia się wiele treści dotyczących strachu/lęku. Zajęcia, podczas których poruszamy tematykę emocji, zabawy wokół nich, często w naszej obserwacji są dla dzieci dość trudne, dlatego też staramy się, aby sposób w jaki zajmujemy się niełatwymi kwestiami był dla dzieci przyjazny. Przy tak delikatnym temacie zdecydowaliśmy się na posłużenie się rysunkiem, który często  dzieciom jest bliską, bezpieczną formą ekspresji i wiele można z niego odczytać. Ponadto, aby dowiedzieć czego dzieci najbardziej się boją stworzyliśmy 3-stopniową skalę w postaci ilustracji przestraszonej dziewczynki i przestraszonego chłopca w trzech różnych rozmiarach.

Gdy mamy już przygotowane materiały do pracy (w załączeniu) prosimy dzieci, aby w lewej kolumnie tabeli umieściły cztery rysunki, na których przedstawią „to czego się boją”. Kiedy ta część ćwiczenia zostanie ukończona rozdajemy dzieciom wydrukowane kartki z ilustracjami przestawiającymi przestraszone dzieci w trzech różnych rozmiarach. Opowiadamy, że najmniejsza z postaci oznacza „mało się tego boję”, średnia „średnio się tego boję”, a największa „bardzo się tego boję”. Prosimy dzieci, aby do każdego z czterech rysunków dopasowały odpowiedniej wielkości ilustrację, która najlepiej będzie pokazywała, jakiego natężenia emocje pojawiają się w nich, kiedy doświadczają tego, co przedstawiły w kolejnych rysunkach. Następnie dzieci wycinają i przyklejają wybrane ilustracje w prawej kolumnie tabeli.

Po zakończeniu pracy dzieci omawiamy rysunki i to, jakiej wielkości ilustracje zostały im przypisane. Forma rysunku pozwoliła dzieciom na otworzenie i podzielenie się tym, czego się boją. Nasi podopieczni pięknie opowiadali o tym, jakie odczucia towarzyszą sytuacjom, które przedstawili. Stworzona przez nas skala pomogła dzieciom dostrzec to, że nie zawsze boją się w taki sam sposób, a towarzyszące im uczucia mają różną intensywność. Dzieci, które pracowały w grupie spostrzegły także, że ich rówieśnicy miewają podobne odczucia, co niewątpliwie wpłynęło na nie kojąco.

Ćwiczenie sprawdza się zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.

Załączniki:

Dodaj komentarz