Wprowadzenie podstawowych emocji

 

Ilustracje różnych min

Pokazujemy dzieciom ilustracje twarzy: dziecka zdziwionego, dziecka płaczącego, dziecka krzyczącego oraz dziecka uśmiechniętego. Opowiadamy dzieciom o każdej ilustracji, o tym, kiedy u dzieci mogą pojawiać się takie miny. Zachęcamy dzieci do naśladowania min i gestów, które demonstrujemy przy okazji omawiania ilustracji.

Emocjonująca piosenka

Opowiadamy dzieciom, że kiedy uśmiechamy się, to mamy ochotę skakać i śmiać się; kiedy chce nam się płakać, to najlepiej, gdy ktoś nas przytula; kiedy chce się krzyczeć to najlepiej tupać nogami; a kiedy jesteśmy zdziwieni, to otwieramy szeroko usta. Zapraszamy dzieci do tańca, któremu będą towarzyszyły wyżej opisane gesty. Zachęcamy dzieci do wspólnej zabawy i do naśladowania ruchów, gestów i dźwięków.

Miny i dźwięki

Opowiadamy dzieciom, że naszym różnym minom towarzyszą również różne dźwięki. Pokazujemy dzieciom ponownie ilustracje, które widziały już wcześniej. Następnie włączamy dźwięki odpowiednie dla każdej z pokazywanych min i pokazujemy pasujące do nich ilustracje. Następnie zachęcamy dzieci, aby rozpoznały po włączonym przez nią dźwięku ilustrację, która do niego pasuje.

Dodaj komentarz