Często słyszę z ust rodziców, że nie mają czasu, że na wszystko brakuje im czasu, że nie pamiętają już, co to odpoczynek. Z tego powodu staram się dać im taką namiastkę relaksu z dzieckiem podczas wspólnych zajęć. Pomysł jest bardzo prosty i bazujący na przyjemnych wspomnieniach.

Przebieg ćwiczenia

Prowadzący prosi, aby dzieci wraz z rodzicami/opiekunami zastanowiły się, jakie jest ich najwspanialsze, najmilsze, najpiękniejsze wspomnienie – może to być wspólne wspomnienie lub wspomnienie dziecka. Ich zadaniem jest wybranie jednego takiego wspomnienia i przypomnienie sobie jak największej ilości szczegółów, które towarzyszyły dziecku i/lub opiekunowi/rodzicowi. Kiedy już wszyscy będą mieli wspomnienie, na kartce dziecko odrysowuje rękę rodzica/opiekuna (ze względów technicznych, bo ręka dorosłego jest większa i więcej się na niej zmieści). Kolejnym zadaniem jest umieszczenie w miejscu śródręcza, rysunku odzwierciedlającego to wspomnienie lub jego opisanie – tutaj można też uwzględnić emocje jakie towarzyszyły temu wspomnieniu (wspólnie rodzice/opiekunowie i dzieci wykonują rysunek/opis).

Gdy rysunek/opis jest gotowy, zadaniem opiekuna/rodzica jest podpisanie kolejnych palców na zewnątrz dłoni, nie na palcach(!): co widziałam/em?, co słyszałam/em?, jakie zapachy wtedy czułam/em?, jakie smaki kojarzą mi się z tym wspomnieniem?, co czułam/em poprzez dotyk/na mojej skórze? (gdy wspomnienie dotyczy rodzica/opiekuna i dziecka pytania te zapisuje się w liczbie mnogiej).

Kolejno dziecko zapisuje na palcach odpowiedzi na te pytania – może konsultować się z opiekunem/rodzicem. W ten sposób powstaje opis tego wspomnienia z uwzględnieniem wszystkich modalności, co intensyfikuje odczuwanie przyjemności i wprowadza w stan odprężenia.

Po zakończeniu tej części ćwiczenia, warto je omówić – kilka pytań, które według mnie warto zadać:

– Jakie przeżycia towarzyszyły wykonywaniu ćwiczenia?

– Czy wcześniej dzieci, rodzice zdawali sobie sprawę, że doświadczają świata zewnętrznego na tylu różnych poziomach?

– Wspomnienie wybranej sytuacji przyniosło najsilniejsze odczucia, gdy skupiałem/skupiałam się na doświadczeniach zapamiętanych poprzez zmysł (węchu, smaku, dotyku, wzroku, słuchu)?

 

Na zakończenie dzieci mogą dostać ładną konkluzję – karteczkę z napisem:

„Mogę cały czas mieć przy sobie przyjemne wspomnienia i trzymać je w mojej ręce. Mogę je zapamiętać dzięki wszystkim moim zmysłom. Pomoże mi to przywołać żywe wspomnienie wspaniałych chwil, kiedy tylko tego zapragnę.”

Dodaj komentarz